gratis

BEMAS CORONA LMRA app

BEMAS Corona LMRA app icon_512x512

Een handige tool voor Risicoanalyse
op Corona-infectie tijdens onderhoudswerkzaamheden.

 

Met de BEMAS Corona Last Minute Risico Analyse app kan je voor het aanvangen van onderhoudswerkzaamheden
nagaan of voldoende voorzorgsmaatregelen om het risico op Corona-infectie te beperken zijn genomen.

Deze app laat ook toe om een inschatting van het risico op infectie te maken en stelt enkele aanbevolen voorzorgsmaatregelen voor.

De app bevat ten slotte enkele concrete adviezen en tips om Corona infecties te voorkomen en geeft de mogelijkheid om incidenten te melden aan BEMAS.

De LMRA app is ontwikkeld door SBC Safety Behaviour Change (BEPORI bvba). Deze gratis versie voor Risicoanalyse op Coronainfectie tijdens onderhoudswerken wordt ter beschikking gesteld in samenwerking met BEMAS – Belgian Maintenance Association vzw.

 

BEMAS Corona Last Minute Risico Analyse app ‘Deze app kwam tot stand in samenwerking met BEMAS – Belgian Maintenance Association vzw-asb

 

De risicoanalyse gaat er van uit dat de betrokkenen niet behoren tot een risicogroep en dat alle betrokkenen mogelijks onwetend geïnfecteerd zijn met het Coronavirus SARS-CoV-2.

De verstrekte informatie is een generieke aanbeveling.
Voor professioneel gebruik moet de specifieke bedrijfscontext telkens in acht worden genomen en dit kan
tot andere resultaten en aanbevelingen leiden.

Een betalende versie van de app is inzetbaar voor alle types risico’s (dus ook niet Corona gerelateerd) en activiteiten.
De app is bovendien aanpasbaar aan de specifieke bedrijfscontext.

     

PRIVACY | DISCLAIMER

 

Samen het risico op
Corona-infectie beperken

SBC