Waarom

Waarom?

Wat als een dodelijk werkongeval realiteit wordt?

Stel je voor: de vorige directie van het bedrijf waar je onlangs begon als interim Maintenance Manager vond het niet nodig om enige aandacht te besteden aan een toepassingsgericht veiligheidsbeleid. Zelfs een mms-systeem was overbodig. Met de nieuwe beleidsvoerders kwam er plots een ommezwaai: er werd besloten om de grootst mogelijke stap te zetten naar een industriële standaard op vlak van veiligheid.

En dan gebeurt het onverwachte: een dodelijk arbeidsongeval in een ULO-opslagplaats (Ultra Low Oxygen) dat fundamenteel te wijten was aan onvoldoende veiligheidsgedrag. De medewerker waar je vertrouwen in had, meer dan 14 jaar ervaring, diegene waarin je een toekomstig teamleader zag,… is plots niet meer. Die schok is met niets te beschrijven.

De hulpdiensten waren duidelijk: “Ach, dit is nu reeds het vierde slachtoffer in gelijkaardige omstandigheden op 15 jaar tijd”. Dit betekende dat de brandweerkapitein moest berusten in één dodelijk ongeval per 3,5 jaar.

Het resultaat: in de daaropvolgende slapeloze nachten bleven we verder analyseren: wat kunnen we doen om dit te vermijden? Welke tool kan ik ontwikkelen om een stap sneller te zijn dan het fatale gevolg:

SBC
  1. Vragen voor het LMRA-gedeelte:
    Waar, wanneer, in welke omstandigheden, welke opmerkingen, is de nodige/beschikbare veiligheidskennis aanwezig bij de uitvoerder, wordt ze toegepast, hoe valideren we dit, kunnen we real time ingrijpen?
  2. Kinney-gedeelte:
    Noodzakelijk om bij een opmerking onmiddellijk een Risk Prediction Number te genereren als onderbouwing van de onveilige situatie.
  3. Algemene checklist, geheugensteun eigen aan de site/situatie.
  4. Offline rapportering
  5. Ad hoc analyses met minimale (inter)acties.

9 maanden later is Safety Behaviour Change, het software pakket dat alle hogerstaande vereisten combineert gerealiseerd in een app die werkt op basis van Android 4.4.

En het werkt! Jazeker: Met een gerust geweten kunnen we inderdaad eenieder die werkt met de app aanspreken op zijn of haar veiligheidsgedrag. Gedaan met het invullen van briefjes tijdens de pauzes.
Voor of tijdens de uitvoering van de opdracht wordt de gebruiker aan de hand van steeds veranderende veiligheidsvragen gewezen op de mogelijke veiligheidsrisico’s. Belangrijke aandachtspunten worden herhaald en peilen naar de juiste attitude en de vereiste waakzaamheid. Alle betrokkenen, rechtstreeks en onrechtstreeks, blijven alert bij elke opdracht. Routine of nieuw, het geeft géén verschil.

Het inzetten van deze app heeft als resultaat dat zowel werknemers als hun oversten steeds, altijd en opnieuw, in elke nieuwe -of routineopdracht uiterst alert “bij de les” blijven. Wij, als ontwikkelaars van SBC hopen allezins dat we op deze manier ons steentje mogen bijdragen om de veiligheid in uw bedrijf op een efficiënte en doelgerichte manier te verhogen met het doel vanaf vandaag elk mogelijk arbeidsongeval in uw bedrijf te vermijden.

Wij hebben hetzelfde doel:
elk mogelijk arbeidsongeval vermijden !

SBC